Garance

Naše společnost 100% garantuje, že nedojde k záměně Vašeho mazlíčka za jiného. Při příjmu je Vaše zvířátko uloženo do vaku, který bude popsán jeho jménem, datem úmrtí a zároveň je vložen i identifikátor v podobě přívěšku. S tímto přívěškem prochází všemi kremačními procesy. Přívěšek je vyroben ze šamotového materiálu, který vydrží vysoké teploty a zároveň je opatřen unikátním kódem, který se při příjmu napíše do Kremačního listu. Po žehu je přívěšek s popelem po vychladnutí vsypán do urny.

Po celou dobu od příjmu Vašeho mazlíčka k peci, samotného provedení žehu až do vyndání z pece je v činnosti kamerový systém, který nahrává celý postup kremace.

Máme vždy přehled podle kódu uvedeném na přívěšku, který popel patří Vašemu mazlíčkovi.
Tím máte 100% zajištěno, že je zvířátko umístěno v peci samo a Vy dostanete pouze popel Vašeho mazlíčka.